POZIV ZA NOMINACIJU ZA NAGRADU ZA DEMOKRATIJU 2020

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove, godišnje nagrade za demokratiju i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju.

Stavljajući u prvi plan angažovanje i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a)  civilno društvo koristi prostor za zagovaranje i ima za cilj stvaranje novih mogućnosti/prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b)  organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost.

Nagrade za demokratiju

Kroz godišnju Nagradu za Demokratiju, EJA Kosovo prepoznaje izvanredne doprinose razvoju demokratije na Kosovu i promoviše slučajeve i modele koje treba slediti. Nagrada za Demokratiju ima za cilj da prepozna doprinos pojedinaca, neregistrovanih inicijativa i nevladinih organizacija u različitim oblastima, koji su rezultat mobilizacije zajednice i angažovanja građana, novih ideja, intelektualne hrabrosti ili izuzetnih dostignuća, i koji su svojim radom i zalaganjem doprineli demokratizaciji kosovskog društva.

Doprinosi će se proceniti od Ekipe za Ocenjivanje Grantova (EOG) na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Dizajniranje i sprovođenje uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat itd.) u promociji i razvoju demokratije na Kosovu, tokom 2020;
  • Inovativna priroda inicijative;
  • Postojeći ili očekivani uticaj ove inicijative, uključujući potencijal za širenje/ponavljanje;
  • Hrabrost organizacije ili individualca izražena kroz navedenu inicijativu;
  • Direktno učešće građana u inicijativi ili izuzetan doprinos učešća građana u javnom životu i/ili kreiranju politike.

Pozivamo vas da nominujete svoje kandidate za izdanje 2020 Nagrade za Demokratiju, do 11.01.2021,  23:59 časova.

Za detaljne informacije o kriterijumima za nominaciju i kako bi preuzeli obrazac za nominaciju, možete naći ovde.

Takođe, možete nam pisati o svakom pitanju koje budete imali na [email protected].

*Poziv za nominaciju za nagradu za demokratiju 2020 je zatvoren.