PROGRAM CIVILNOG DRUŠTVA ZA ALBANIJU I KOSOVO

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) poziva ne vladine Organizacije sa Kosova da apliciraju za grantove za projekte.

Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo finansira Ministartvo spoljnih poslova Norveške, koje zastupa Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini, i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo u partnerstvu sa Partneri Albanija za Promene i Razvoj (PA).

Opšti cilj ovog programa je podrška demokratskog učešća i razvoju jednog aktivnog i jakog civilnog društva u Albaniji i Kosovu, koji će potstići proces pridruživanja u EU kroz doprinos jednoj od pet dole navedenih tematskih oblasti:

  1. Nediskriminacija i ravnopravnost polova
  2. Nezavisni Mediji
  3. Manjine i marginalizovane grupe
  4. Zaštita životne sredine
  5. Borba protiv korupcije

 

Rok za podnošenje aplikacija za projekte je 30 Septembar 2019 do 24:00 ćasova po lokalnom vremenu. Aplikacije primljene nakon ovog roka, one nekompletirane i/ili one koje nisu u skladu sa pravilima i obrazcu biće odbačene.

Molim vas da imate na umu da za ovaj poziv možete aplicirati samo na engleskom jeziku.

Da bi vam pružili više informacija o pozivu i procedurama za apliciranje KCSF će organizovati informativne sesije po dole navedenom rasporedu.

Datum Mesto Lokacija Vreme Jezik
11.09.2019 Peć Bioskop “Jusuf Gervalla” 11:00 Albanski
16.09.2019 Prizren Bioskop “Lumbardhi” 11:00 Albanski
17.09.2019 Gračanica Centar Graðanske Energije 11:00 Srpski
19.09.2019 Priština KCSF 11:00 Albanski, Engleski i  Srpski

 

Za više informacija, molimo vas da klikirate ovde.