OTVOREN POZIV ZA NOMINISANJE ZA NAGRADU DEMOKRATIJE 2022

ANGAŽOVANJE ZA ZAJEDNIČKU AKCIJU – EJA KOSOVO 

POZIV ZA NOMINACIJU ZA NAGRADU ZA DEMOKRATIJU 2022 

 

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove, godišnje nagrade za demokratiju i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju. 

Stavljajući u prvi plan angažovanje i učešće građana kroz rad civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a)  civilno društvo koristi prostor za zagovaranje i ima za cilj stvaranje novih mogućnosti/prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b)  organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnost.  

Nagrade za demokratiju 

Kroz godišnju Nagradu za Demokratiju, EJA Kosovo prepoznaje izvanredne doprinose razvoju demokratije na Kosovu i promoviše slučajeve i modele koje treba slediti. Nagrada za Demokratiju ima za cilj da prepozna doprinos pojedinaca, neregistrovanih inicijativa i nevladinih organizacija u različitim oblastima, koji su rezultat mobilizacije zajednice i angažovanja građana, novih ideja, intelektualne hrabrosti ili izuzetnih dostignuća, i koji su svojim radom i zalaganjem doprineli demokratizaciji kosovskog društva. 

Doprinosi će se proceniti od Ekipe za Ocenjivanje Grantova (EOG) na osnovu sledećih kriterijuma: 

  • Dizajniranje i sprovođenje uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat itd.) u promociji i razvoju demokratije na Kosovu, tokom 2022; 
  • Inovativna priroda inicijative; 
  • Postojeći ili očekivani uticaj ove inicijative, uključujući potencijal za širenje/ponavljanje; 
  • Hrabrost organizacije ili individualca izražena kroz navedenu inicijativu; 
  • Direktno učešće građana u inicijativi ili izuzetan doprinos učešća građana u javnom životu i/ili kreiranju politike. 

Pozivamo vas da nominujete svoje kandidate za izdanje 2022 Nagrade za Demokratiju, do 20.01.2023,  16:00 časova. 

Za detaljne informacije o kriterijumima za nominaciju i kako bi preuzeli obrazac za nominaciju, posetite veb stranicu KCSF-a www.kcsfoundation.org 

Takođe, možete nam pisati o svakom pitanju koje budete imali na [email protected]