Dana 23,  oktobra 2018, Njegova ekselencija  g. Per Strand Sjaastad, norveški ambasador u Republici Kosovo i Republika Albanija i Izvršni direktor Fondacije za civilno društvo Kosova (KCSF), g. Taulant Hoxha, su zvanično pokrenuli trogodišnji Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo, Sa ukupnim budžetom od 1,5 miliona evra,ovaj program finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova a njime upravlja KCSF u partnerstvu sa Partners Albanija.

Cilj programa je podržati demokratsko učešće i razvoj snažnog i aktivnog civilnog društva u Albaniji i na Kosovu u sledećim oblastima: 1. Nediskriminacija i rodna ravnopravnost; 2. Nezavisni mediji; 3. Manjinske zajednice i marginalizovane grupe; 4. Zaštita životne sredine i 5. Borba protiv korupcije.

U svom uvodnom govoru, g. Hoxha je istakao ulogu civilnog društva u demokratizaciji Kosova i podršku koju je KCSF pružio ovom sektoru više od dve decenije. Dopunjeno znanjem i izgradnjom kapaciteta, KCSF je bio instrument u postizanju maksimalne vrednosti donatorske finansijske podrške za civilno društvo na Kosovu. Gospodin Hoxha je visoko ocenio odluku Norveške o partnerstvu sa KCSF-om, kao nastavkom njihove dugogodišnje podrške civilnom društvu.

Obraćajući se prisutnima, Ambasador Sjaastad je naglasio da civilno društvo ima vrlo važnu ulogu u funkciji nadzora na Kosovu i Albaniji i da je to deo kontrole i ravnoteže u robusnoj demokratiji. Zadovoljni smo što će KCSF upravljati Norveškim fondom za NVO, naglasio je ambasador i nadamo se da će ovaj Fond obezbediti nove mogućnosti u izgradnji snažnog, nezavisnog civilnog društva koje funkcioniše i na svom osnovnom nivou na Kosovu i Albaniji, zaključio je ambasador.

Prvi Poziv za dostavu aplikacija pod ovom šemom je objavljen dana 10 oktobra 2018 a krajnji rok za konkurisanje (dostavu aplikacija) je 5 novembar 2018.