Mogućnost zapošljavanja: Službenik za informacione tehnologije (TI)

Mogućnost zapošljavanja: Službenik za informacione tehnologije (TI)

Mogućnost zapošljavanja: Službenik za informacione tehnologije (TI)

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskim inicijativama na Kosovu od 1998. KCSF obezbeđuje finansiranje civilnog društva kroz napredne mehanizme i sisteme dodele grantova, gradi kapacitete i znanje za sektor kroz KCSF Centar, a pritom štiti i promoviše prostor za građanstvo i okruženje delovanja civilnog društva na Kosovu i šire, kroz istraživanje politika, zastupanje i mobilizaciju sektora. KCSF veruje da je snažno civilno društvo sa stvarnim učešćem građana u svom radu ključni element za inkluzivno, transparentno i odgovorno upravljanje, koje doprinosi transformaciji Kosova u demokratsko društvo sa perspektivom evropskih integracija i društveno- ekonomskim napretkom.

KCSF traži: IT službenika sa punim radnim vremenom.

IT službenik će imati sledeće dužnosti i odgovornosti:

 • Planira i sprovodi aktivnosti koje su povezane sa Informacionom tehnologijom, obuhvatajući:
  • Regulisanje i administracija interne mreže (LAN),
  • Održavanje i ažuriranje printera, kompjutera i shared drive,
  • Backup,
  • Nabavka potrebnih softvera i upravljanje licencama,
  • Ažuriranje operativnih sistema i softvera,
  • Office 365 upravljanje korisnicima, pristup i rad,
  • Održavanje interne telefonske mreže,
  • Održavanje veb stranice (domain i hosting),
  • Digitalno arhiviranje.
 • Upravlja identifikacijom potreba za IT opremom i rešenja za svo osoblje KCSF-a, programe i projekte, i predlaže moguće alternative,
 • Odgovara na zahteve za savet ili pomoć (HelpDesk) o pitanjima vezanim za IT za sve programe i projekte KCSF-a,
 • Osigurava da su IT operacije KCSF-a u skladu sa zakonskim zahtevima koji se primenjuju na Kosovu i međunarodnim standardima,
 • Prati teorijske i praktične trendove i obezbeđuje KCSF-u razvoj novih rešenja ili poboljšanje postojećih u vezi sa IT,
 • Podržava dizajn KCSF programa i projekata sa podacima koji se odnose na IT rešenja,
 • Osigurava da su svi spoljni saradnici i pružaoci IT usluga u KCSF-u ugovoreni i da se njima upravlja u skladu sa postavljenim standardima KCSF-a,
 • Podržava identifikaciju i adresiranje potreba za izgradnjom kapaciteta za IT osoblje KCSF-a.

Zainteresovani kandidati treba da poseduju dole navedene kvalifikacije i kompetencije/veštine:

 • Profesionalna sertifikacija Microsoft i Cisco, ili iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na sličnim pozicijama
 • Praktično iskustvo u projektovanju i dijagnostici mreže (LAN) i alatima za njihovu analizu, identifikaciju i otklanjanje mrežnih problema,
 • Poznavanje upravljanja korisnicima i delegiranja pristupa Azure Active Directory,
 • Poznavanje mrežne bezbednosti i konfiguracije rutera i firewall,
 • Sposobnost dijagnostikovanja problema i pružanja rešenja,
 • Odlične analitičke i organizacione sposobnosti,
 • Dobre komunikacijske veštine na albanskom i engleskom jeziku, dok će se iste veštine na srpskom jeziku smatrati prednošću.

Dokumentacija koja je potrebna prilikom prijavljivanja:

 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Sertifikati koji su relevantni za poziciju

Gore navedena dokumenta treba poslati na emajl adresu [email protected] do 19. aprila 2022. U prvoj fazi prijavljivanja nisu potrebne dodatne informacije ili dodatna dokumenta.

Bezbednost podataka i principi privatnosti su nam važni. Mi ćemo vaše podatke tretirati po principima potpune poverljivosti.

KCSF namerava da zaposli IT službenika počev od maja 2022. Okruženje i uslovi rada su odlični, a o plaćanju se donosi odluka u zavisnosti od izabranog kandidata.

Ovom prilikom biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. U zavisnosti od kvaliteta prijava/aplikacija i broja kandidata koji su ušli u uži izbor, KCSF može zahtevati od kandidata(kandidatkinja) koji su ušli u uži izbor da prođu dodatne testove i/ili intervjue.

U nedostatku odgovarajućih prijava/aplikacija, KCSF zadržava pravo da ne izabere nijednog od prijavljenih kandidata.

KCSF je organizacija koja ceni različitost među zaposlenima, posvećena je nediskriminaciji i obezbeđuje ravnopravan tretman svih kandidata tokom procesa zapošljavanja, bez predrasuda, bez obzira na pol, rasu, veru, godine, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, bračni status, mesto stanovanja, posebne potrebe ili boju.