MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA: Službenik/ca za grantove

Program za angažovanje građana (CEA) je petogodišnji program Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Program će podržati brojne aktivnosti usmerene na poboljšanje odnosa civilnog društva sa građanima, saradnju unutar sektora i sa drugim sektorima, kao i diversifikaciju resursa civilnog društva izvan stranih donatorskih sredstava kako bi se ojačalo učešće u donošenju odluka, transparentnost i odgovornost javnih institucija i OCD prema javnosti. Za potrebu ovog programa, KCSF traži Savetnika/ca za zagovaranje i politiku.

Detalje konkursa možete pronaći u dokumentu ispod.

Službenik/ca za grantove