Poziv za prijavu za obuku trenera Tema: "Mobilizacija novih finansijskih i ne-finansijskih sredstava za organizacije civilnog društva"