„KOSOVO DARUJE 2022”: Za društveno dobro donirano je preko 3,45 miliona evra

Građani i kompanije na Kosovu donirali su preko 3,45 miliona evra za pitanja javnog dobra tokom 2022. Izveštaj o stanju filantropije u zemlji “Kosovo daruje 2022”, objavljen u okviru Program građanskog angažovanja (CEA), pokazuje da je gore pomenuti iznos registrovan kroz 920 čina dobrovoljne donacije, što predstavlja godišnje povećanje od 33% u poređenju sa donacijama registrovane 2021.godine.

U izveštaju se navodi da je glavni fokus ovih donacija bio podrška inicijativama usmerenim na smanjenje siromaštva, što predstavlja 55,9% svih donacija. Druge glavne oblasti u fokusu filantropskih napora tokom 2022. su za zdravstvenu zaštitu (10,5%), podrška marginalizovanim grupama (9,2%) i obrazovanje (8,5%).

Što se tiče vrste donatora, nalazi izveštaja pokazuju da su 63,3% slučajeva donacija registrovanih u 2022. godini bili pojedinci, dok su 20,2% donacije dali korporativni sektor. Donacije iz dijaspore dostigle su 18.3% svih donacija. U međuvremenu, organizacije civilnog društva (OCD) su identifikovane kao najčešći korisnici donacija, odnosno 53,6% od ukupnog iznosa.

Geografski, većina slučajeva donacija (35%) je bila usmerena na region Prizrena, što predstavlja promenu u odnosu na trend iz prethodnih godina gde je Priština bila region sa najviše podrške. Mitrovica je bila drugi region sa najviše podrške (25,4%), a sledi Priština (20,7%).

Izveštaj “Kosovo daruje 2022” omogućen je velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa misijom USAID-a na Kosovu. Catalys Balkans je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti I snosi isključivu odgovornost za sadržaj izveštaja “Kosovo daruje 2022”, koji ne odražava nužno stavove USAID- a ili Vlade Sjedinjenih Država.