KCSF PODRŽAVA 7 PROJEKATA UZ FINANSIRANJE OD STRANE VLADE LUKSEMBURGA

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) je podržala sedam projekata za socijalnu integraciju mladih, koje finansira Vlada Luksemburga. Podržani projekti imaju za cilj aktivno uključivanje mladih za aktivno građanstvo i stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih na tržištu rada.

Podržani projekti će biti raspoređeni u različitim regionima Kosova, kojima se pokrivaju opštine Priština, Prizren, Đakovica, Uroševac, Mitrovica, Peć, Gnjilane, Kosovo Polje, Glogovac, Kamenica, Vitina, Orahovac, Istok, Zubin Potok, Elez Han, Kačanik, Mamuša, Suva Reka, Dragaš i td.

Podržavanje ovih sedam organizacija, kao što su: IPKO Fondacija, RIT Kosovo (AUK), Inicijativa za razvoj poljoprivrede na Kosovu (IADK), Mreža edukatora vršnjaka (PEN), Sbunker, Dokufest i Ec Ma Ndryshe dostiže vrednost od oko milion evra, dok se implementacija projekata proteže kroz vremenski okvir do dve godine. Socijalna integracija mladih je jedan od glavnih sektora Luksemburške šeme podrške za civilno društvo na Kosovu.

Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga je izdvojila dva miliona evra za podršku civilnom društvu na Kosovu, preko KCSF-a, na period od četiri godine. Sporazum o saradnji između stranaka potpisan je u martu 2017 godine.

U okviru ove saradnje, kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva, rešen je niz trenutnih izazova za Kosovo, kako bi se otvorio put za njihovo uključivanje i doprinos u prioritetnim oblastima i pitanjima.

Pored socijalne integracije mladih, u prvim mesecima ove godine, biće podržani projekti za pravedno izveštavanje u novinarstvu i slobodi štampe, kao i za unapređenje znanja o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i Sporazumu i evropskim integracijama.

Uloga žena, rodna ravnopravnost, kao i integracija manjina će se sistematski podržavati i promovisati u svim aktivnostima koje se preduzimaju.

Gđa Venera Hajrullahu, izvršna direktorica KCSF-a, rekla je da kroz ove projekte ima za cilj multi-dimenzionalni pristup integraciji mladih u društvo. „Iako je na Kosovu zabeležena najmlađa prosečna starost u Evropi, mladi se često zanemaruju na nivou politika i realnih mogućnosti. Zbog toga, kroz ove intervencije koje se odnose na gotovo čitavu zemlju, cilj nam je da damo svoj doprinos“, istakla je gđa Hajrullahu.

“Luksemburg nestrpljivo očekuje početak primene različitih i izuzetno zanimljivih projekata širom Kosova. Veoma sam srećna što u podršci civilnom društvu na Kosovu imamo dinamičnog partnera kao što je KCSF”, rekla je Anne Dostert angažovana u poslu (Chargée d’affaires) ambasade.

Podrška Luksemburga civilnom društvu na Kosovu je deo Luksemburškog programa za razvojnu saradnju 2017-2021, koja se zasniva na bilateralnom sporazumu i Memorandumu o razumevanju potpisanom u oktobru 2016 između vlade Kosova i vlade Luksemburga.