KCSF PODRŽAO 7 PROJEKATA KOJI DOPRINOSE U SPROVOĐENJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU (SSP)

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), preko granta koji je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) je podržala 7 projekata organizacija civilnog društva u podršci sprovođenja obaveza koje proističu iz procesa evropskih integracija.

Podržani projekti imaju za cilj mobilizaciju potencijala nevladinih organizacija kako bi se doprinelo sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i mera propisanih u Agendi za evropske reforme (ERA). Projekti će se sprovoditi u roku od 18 meseci, dok je ukupna podrška otprilike 150.000,00 evra.

180122_Lista_e_perfitueseve_MSA_WEB_2017_Maj su: Inicijativa za razvoj poljoprivrede Kosova (IADK), Doku-Fest, Institut za razvojne politike (INDEP), Organizacija za demokratiju, borbu protiv korupcije i dostojanstvo – Çohu!, Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Internews Kosova i Američka privredna komora na Kosovu (AmCham).

Prioritetne oblasti SSP-a i ERA, pokrivene ovim projektom uključuju zaštitu potrošača, konkurenciju, poljoprivredu, prava intelektualne svojine, kulturu, unutrašnje tržište i pristup trgovini, usmereno obrazovanje i razvoj veština.