KCSF organizuje diskusiju o zaštiti voda

Na Svetski dan reka u Prizrenu je održana diskusija o zaštiti reka od štete izazvane izgradnjom hidroelektrana na Kosovu, kao i o problematici Bistrice u Prizrenu.

X40 i KCSF su na Svetski dan reka, 27. septembra 2020, u Prizrenu organizovali diskusiju pod nazivom „Lum Lumi“. U početku se razgovaralo o šteti koju hidroelektrane na Kosovu prouzrokuju na rekama, a zatim o problemima Bistrice u Prizrenu. Na diskusiji su učestvovali predsednica Skupštine Kosova gđa Vjosa Osmani, brojni poslanici, predstavnici javnih institucija, aktivisti civilnog društva i građanskih inicijativa, kao i mnogi građani.

Gđa Osmani je u uvodnoj reči rekla: „U potpunosti verujemo u zaštitu reka, kao i flore i faune u njima, što ujedno predstavlja i zaštitu tradicije i građana koji žive oko njih, ujedno to je zaštita našeg života i zdravlja. Bez sumnje da se zalažemo za razvijeno Kosovo, dok je zelena energija budućnost, međutim, u isto vreme smo svesni da se svaka investicija mora izvršiti u skladu sa prirodom i neophodno je da se sprovede u skladu sa i poštujući standarde, zakone i najbolje prakse za zaštitu životne sredine“. Na kraju je dodala da „sada je već potvrđeno da Kosovo nema dovoljne rezerve vode i jedna je stvar jasna, mi nemamo reke da poklanjamo i u obavezi smo da se dodatno angažujemo kako bi zaštitili naše vodene resurse”

Izvršni direktor KCSF-a, g. Taulant Hoxha, je na otvaranju rekao: „Kino Bistrica predstavlja simbol građanskog otpora Prizrena i zaštite javnog interesa i danas su se ovde okupili mnogi aktivisti koji pružaju otpor kako oskudni vodni resursi Kosova ne bi bili uništeni u korist male grupe, a na štetu svih građana zemlje“.

G.Dren Marseli, organizator Bunarfesta, je istakao da su takmičari ovog festivala godinama bili primorani da deo puštanja duž Bistricu izvrše van reke zbog štete na koritu ove reke. Gđa Shpresa Loshaj, aktivistkinja za zaštitu reka iz organizacije „Pishtarët“ (Baklje) iz Dečana je rekla: „Za nas je važno da građani tog područja shvate da diskusija o problematici izgradnje hidroelektrane predstavlja normalnu stvar kako bi se podigla svest da se dogodilo nešto neregularno i nezakonito i da skupimo hrabrost da se o tim pitanjima razgovara i u predelu Junika i Dečana “.

Ovaj događaj je organizovan u okviru 16. izdanja festivala „Bunarfest“ i KCSF-ovog programa EJA Kosovo. KCSF će ovim programom podržati inicijative civilnog društva kroz grantove i obuku sa opštim ciljem pružanja doprinosa demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu.

EJA Kosovo sufinansiraju Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC) i Švedska Agencija za Međunarodni Razvoj i Saradnja (SIDA).