Za više detalja i linkova o otvorenim pozivima, molimo vas nađite unutar dokumenta.

KCSF okvirni Plan Poziva za Podnošenje Predloga za 2021