KCSF lansirao novi program za civilno društvo, a stanovnicima Bitinje dodeljena je Nagrada za Demokratiju

U prisutstvu stotine predstvanika civilnog društva i udruženja građana, javnih institucija, stranih donatora i međunarodne zajednice, KCSF danas je lansirao novi program za civilno društvo EJA Kosovo. Putem ovog programa KCSF će podržati inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu. EJA Kosovo sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida).

Ovom prilikom, stanovnicima Donje Bitinje (opština Štrpce) je dodeljena Nagrada za Demokratiju za 2019 godinu za njihovu dobrovoljnu mobilizaciju, hrabrost i zaštitu životne sredine i javnog interesa doslednim reakcijama protiv izgradnje hidroelektrane H3 Viča na reci Lepenac. KCSF svake godine dodeljuje Nagradu za Demokratiju. Ovogodišnji dobitnici nagrada se pridružuju pojedincima i organizacijama koje su dale izvanredan doprinos jačanju demokratije na Kosovu.

U svojim uvodnim rečima, njegova ekselencija, g. Jean-Hubert Lebet, ambasador Švajcarske na Kosovu je rekao:“Razvoj demokratske kulture je dugoročan i složen proces. Osnaživanje uloge civilnog društva i građana za aktivno učešće u kreiranju javnih poslova je ključni element u procesu demokratizacije”.
U svojim uvodnim rečima, njena ekscelencija, gđa Karin Hernmarck Ahliny, ambasadorka Švedske na Kosovu, je rekla: ”Poverenje između ljudi temelj je svih društava i poverenje je najvažnija komponenta u izgradnji demokratije. Organizacije civilnog društva koje su čvrsto povezane sa grupama građana za koje rade su najbolja osnova za razvijanje ovog poverenja i stvaranje pozitivnih promena u našem društvu.”

Na lansiranju EJA Kosovo, izvršni direktor KCSF-a, g. Taulant Hođa je rekao: „Oslanjajući se na postojeće iskustvo i profesionalnost civilnog društva i dodajući snažnu komponentu uključivanja građana u njihov rad, EJA Kosovo je osmišljen da podrži inicijative civilnog društva i pojedince koji odgovaraju na potrebe građana tako što ih sistematski uključuju u svoj rad“. U proglašenju Nagrade za Demokratiju izjavio je: „Nagradom se ističu napori, hrabrost i požrtvovanje građana Kosova za demokratizaciju zemlje i pokazuje model društva kojem težimo“.

U ime stanovnika Donje Bitinje nagradu je primio g. Agron Rušiti. On je naglasio da ih ova nagrada podstiče da nastave sa naporima da zaštite svoja prava, životnu sredinu i za dobrobit građana koji žive oko reke Lepenac.

Budžet EJA Kosova je 3,1 miliona evra. U naredne četiri godine više od 90 građanskih organizacija i inicijativa podržaće se i doprineti uključivanju građana u javnu politiku. EJA Kosovo će uskoro objaviti prvi poziv za podnošenje predloga.

O programu EJA Kosovo

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu, na njegovom putu ka integraciji u Evropsku uniju. Zamišljen kao udruženi mehanizam finansiranja gde donatori ujedinjuju svoje fondove da podrže civilno društvo, EJA Kosovo trenutno sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida).

Stavljajući pre svega angažman i učešće građana u prvom planu svog celokupnog rada civilnog društva, EJA Kosovo ima za cilj da doprinese u dva glavna cilja, pri čemu: (a) civilno društvo koristi i prema potrebi zahteva priliku učešća u kreiranju javne politike i (b) organizacije civilnog društva su ojačale veze sa svojim članovima i građanima i poboljšale odgovornost i transparentnost prema široj javnosti.

EJA Kosovo je zasnovano na pretpostavci da će putem sistema inkluzivnosti, transparentnosti i odgovornosti sa jedne strane i boljim pristupom i komunikacijom sa zajednicom sa druge strane OCD-a ugraditi praksu uključivanja građana u svoj rad, uspostaviti emocionalnu povezanost i time direktno doprineti aktivno uključivanje građana. U kombinaciji sa poboljšanim unutrašnjim upravljanjem i većom transparentnošću i odgovornošću, očekuje se da će EJA Kosovo povećati poverenja u civilno društvo kao adekvatnu platformu za izražavanje zabrinutosti građana.

EJA Kosovo će podržati inicijative koje će se usmeriti na rešavanjeu prava i potreba marginalizovanih grupa, odnosno žena, osoba sa posebnim potrebama, romske, aškalijske, egipćanske i srpske manjine, LGBTI, starijih osoba i omladine. Nadzorne aktivnosti, praćenje primene politika i zakonodavstva, doprinos u kontroverznim temama, poboljšanje zastupljenosti marginalizovanih grupa, izrada i korišćenje javnih prostora, podizanje svesti i edukacija u borbi protiv rodnih stereotipa i grupa sa nedovoljno zastupljenom predstavom bila bi ilustracija nekih inicijativa koje će biti podržane i prilagođene u okviru šire teorije promena ovog programa.