Kosovska Fondacija za Civilono Društvo (KCSF) objavljuje Izvršni Program koji će se održati u uskoj saradnji sa Koleđom Evrope sa temom “Civilno Društvo u pocesima Evropske Integracije” , koji će se održati 2-4 oktobra u Prištini.

Ovaj poseban 3-dnevni program cilja viši nivo rukovodstva organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Busnju i Hercegovinu, Kosovo, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

Pogledajte dole navedene materiale za apliciranje.

Podržano od: