KANADSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE (CFLI) 2017-2018 - POZIV ZA APLIKACIJU JE OTVOREN DO 15.JULA.2018

Obaveštenje je obljavljeno samo na engleskom jeziku. Za obaveštenje i potrebne dokumente, posetite ovaj sajt: http://kcsfoundation.org/?page=2,6,680.