Intervju Fatmira Currija iz KCSF o programu EJA Kosovo i institucionalnim grantovima

Fatmir Curri, direktor za grantove u KCSF-u, je tokom prošle nedelje imao intervju sa Radio Kosovom o programu Angažovanja za zajedničku akciju (EJA Kosovo) kao i o pet organizacija kojima je dodeljen institucionalni grant kao deo ovog programa.

Pet kosovskih organizacija civilnog društva je već potpisalo ugovore u svojstvu dobitnika institucionalnog granta. ArtPolis, Ec Ma Ndryshe, ORCA – Organizacija za poboljšanje kvaliteta u obrazovanju, TOKA i YMCA na Kosovu će koristiti ovaj grant sledeće tri godine u okviru KCSF programa Angažovanja za zajedničku akciju (EJA Kosovo).

Program EJA Kosovo će i ove godine nastaviti da oglašava pozive za ovu vrstu podrške. EJA Kosovo sufinansiraju švajcarski SDC i švedska SIDA.