Poziv za predloge projekata u oblasti socijalne integracije mladih

Informativne sesije

U cilju informisanja javnosti o mogućnostima apliciranja na otvorenom pozivu preko ”Luksemburške Podrške Civilnom Društvu na Kosovu”, KCSF poziva zainteresovane Organizacije Civilnog Društva (OCD) da učestvuju na informativnim sastancima na ovim lokacijama: