Info Sesija: Šta je građansko društvo?

INFO SESIJA – ŠTA JE GRAĐANSKO DRUŠTVO?

Datum: 29 jul | Vreme: 10:00- 12:00| Zoom

 

Resursni centar za civilno društvo na Kosovu poziva vas da učestvujete na informativnoj sesiji na temu:

Šta je građansko društvo?

 

Tokom Info sesije imaćete priliku da dobijete informacije u vezi sa:

  • Istoriju i razvoja civilnog društva i strukturu sektora OCD na Kosovu
  • Uloga i funkcija OCD u demokratizaciji zemlje;
  • Razlike i sličnosti između glavnih formi OCD na Kosovu;
  • Pravne i praktične mogućnosti za građansko učešće u javnom životu uopšte, sa posebnim fokusom na organizaciju zajednice i adresiranjenji hovih potreba u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou.

 

Predavač:

DrenPuka – Direktor za istraživanje i zastupanje u Kosovskoj fondaciji za civilno društvo (KCSF). Ima preko 10 godina iskustva u dizajniranju empirijskih i teorijskih okvira za analizu, razvoju i sprovođenju istraživačkih projekata koji imaju za cilj stvaranje dokaza za oblikovanje javnih politika kroz veće građansko učešće. Radeći sa više organizacija i učestvujući u ključnim političkim inicijativama vezanim za razvoj civilnog društva, Drenov rad je posebno usmeren na stvaranje okruženja koje pokušava da istakne raznolike i marginalne glasove kako bi se stvorila reflektivna i inkluzivna javna sfera. Kao predstavnik civilnog društva, zalagao se i učestvovao u izradi zakona o slobodi udruživanja i drugih dokumenata politike koji se odnose na javno finansiranje OCD i učešće civilnog društva u procesima kreiranja politike.

Info sesija je otvorena za učešće svim punoletnim građanima koji rade na Kosovu, a koji su zainteresovani za proširenje svog znanja o sektoru civilnog društva. Pored predstavljanja gore navedenih tačaka, učesnici će moći da postavljaju pitanja i razgovaraju sa predavačem Dren Puka.

Svi zainteresovani mogu da učestvuju na Info sesiji putem platforme Zoom, registracijom putem linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckc-2qqTwsG9Hr5FGu-qu_7UzHypk2Xn51

*Info sesija će biti održana na albanskom jeziku sa prevodom na srpski jezik*

 

Resursni centar za civilno društvo na Kosovu je projekat koji finansira Evropska unija (EU), sufinansira Švedska i sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) i Community Building Mitrovica (CBM).