Završena je prva edicija Akademije za liderstvo u zajednici

Priština, 13. septembar 2023

Osamnaest mladića i devojaka iz regiona Prištine uspešno je završilo prvu ediciju Akademije za liderstvo u zajednici, transformativnog 12-nedeljnog programa učenja. Isti su već deo mreže mladih aktivista, prve ovog formata na Kosovu.

Akademija ima za cilj da neguje grupu aktivista u zajednici opremljenih neophodnim sredstvima za pokretanje pozitivnih promena u svojim zajednicama. Tokom 24 sveobuhvatna modula, ovi mladići i devojke su bili osnaženi znanjem i veštinama da efikasno organizuju svoje zajednice. Takođe su naučili kako da izgrade vredne mreže sa organizacijama civilnog društva, javnim zvaničnicima, medijima i privatnim sektorom, omogućavajući im da istraže inovativna rešenja za lokalne izazove. Pored toga, polaznici Akademije će dobiti finansijsku podršku u iznosu do 3 hiljade dolara, za probleme koje su identifikovali, a zatim uz pomoć mentora pretvorili na konkretne inicijative za intervencije u svojim zajednicama.

Drugo izdanje Akademije za liderstvo u zajednici biće održano u Peći, sa mladićima i devojkama iz Peći, Istoka i Kline, za koje je poziv otvoren do 20. septembra.

Inače, program Akademije, koji se nudi besplatno, izrađen je u saradnji sa Street Law-om, prestižnom organizacijom u oblasti neformalnog obrazovanja sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.

Akademija je razvijena u okviru Programa građanskog angažovanja, petogodišnje inicijative koju sprovodi KCSF u partnerstvu sa misijom USAID-a na Kosovu. Glavni cilj Programa građanskog angažovanja je negovanje kulture aktivizma koja čini život u našim naseljima i gradovima boljim, brižnijim i sadržajnijim. Kroz svoje aktivnosti, program će sprovesti niz akcija zasnovaih na tri suštinska stuba: angažovanje zajednice, povećanje međudruštvenog poverenja kao i širenje i mobilizaciju novih resursa.