FINANSIRANJE LINIJA FRONTA: PODRŠKA INICIJATIVAMA ZAGOVARANJA OCD NA NIVOU ZAJEDNICE

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) sprovodi 28-mesečni projekat koji se finansira iz sredstava EU pod nazivom „Pod-grant šema za inicijative javnog zagovaranja OCD na nivou zajednice na Kosovu“.

Projekat ima za cilj da podrži inicijative javnog zagovaranja organizacija na nivou zajednice na Kosovu kroz uspostavljanje i upravljanje šemom pod-grantova. Projekat je otpočeo u januaru 2016 godine i završava se u aprilu 2018 godine.

U okviru ovog projekta pokrenuta su dva poziva za podnošenje prijava, pozivajući OCD da se prijave za finansijsku podršku. Ukupno, 35 projekt prijava/aplikacija je odobreno u okviru oba poziva i skoro 500,000 evra je izdvojeno kao podrška inicijativama javnog zagovaranja kosovskih organizacija civilnog društva. Podržani projekti usmereni su na sledeće oblasti: mladi, žene, osobe sa ograničenim sposobnostima, manjinske zajednice, obrazovanje, sigurnost u školama, životna sredina, građanski aktivizam, zagovaranje sa lokalnim i centralnim institucijama.

Pored finansijske podrške, KCSF se pobrinuo za povećanje kapaciteta ovih nevladinih organizacija sa ciljem konsolidacije ovih organizacija i obezbeđivanja održivosti za budućnost. Svi dobitnici granta su prisustvovali seriji tri prilagođena programa izgradnje kapaciteta za upravljanje projektnim ciklusom, interno upravljanje organizacijama civilnog društva i veštinama zagovaranja. Osim toga, ovaj projekat je pružio prilagođenu obuku dobitnicima grantova o finansijskom upravljanju i strategijama zagovaranja u cilju povećanja rezultata projekta i poboljšanja njihovog unutrašnjeg upravljanja.

Ovaj projekat je jedinstven po svojim uslovima jer obuhvata intervencije koje proizilaze iz potreba i zabrinutosti zajednica, a naši dobitnici granta sprovode aktivnosti zajedno sa zajednicama koje zastupaju.

Visina grantova po projektu varira između 12,000 i 20,000 evra, pri čemu su podržane inicijative postigle značajan uspjeh u svojim naporima zagovaranja. Najnovija dostignuća tokom 2017 godine uključuju oblasti kao što su osnaživanje žena, mladi, životna sredina, građanski aktivizam, prava ljudi sa ograničenim sposobnostima i finansijska transparentnost.

Na primer, Gračanička inicijativa za održivi razvoj – GiOR, lokalna neprofitna organizacija sa snažnim angažovanjem na intervencijama zasnovanim na zajednici, kako bi ubedili opštinske vlasti da uklone stočnu pijacu iz centra Gračanice na neku pogodniju lokaciju i dizajniranje planova za pretvaranje te lokacije u stručnu školu.

Sa druge strane, Mreža za ljudska prava (HRN), još jedan dobitnik granta u ovoj šemi, su uspeli da ubede opštinu Kosovo Polje da opreme sva službena vozila sa GPS sistemom, jer se time povećava finansijska transparentnost opštine. U međuvremenu, opština Junik, zahvaljujući inicijativi koju sprovodi Džordž Vilijam Udruženje mladih na Kosovu (GWY), će dobiti poseban pod-kod budžeta koji je namenjen mladima.