DIPLOMIRALE SU DVE NOVE GENERACIJE ŠKOLE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Mreži diplomiranih Škole za evropske integracije od strane KCSF-a, tokom 2017 godine, pridodano je još 45 diplomiranih studenata. Civilni službenici, novinari, predstavnici organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija na Kosovu su pohađali 22. i 23. izdanje Škole za evropske integracije.

Učesnici su se iz bliza upoznali sa Evropskom unijom, istorijom razvoja, strukturama i donošenjem odluka, kao i sa institucijama i perspektivom EU u budućem periodu. Isto tako, razmatrali smo i pravo EU i njen odnos sa pravom zemalja članica, obuhvatajući i primere odluka iz pravosuđa Evropskog suda pravde, sa posebnim fokusom na odnose između Kosova i EU.

U okviru dva izdanja, osam predavača, akademika i stručnjaka iz različitih oblasti EU, aktivno je radilo sa učesnicima na prenošenju konkretnih znanja. Dešavanja i izazovi oko Kosova u njenim naporima u pristupanju Evropskoj uniji su bili deo radionica, obuhvatajući i pitanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ili liberalizacije viznog rezima.

Tokom realizacije aktivnosti ovih izdanja Škole održana su otvorena predavanja na temu „Odnosi Kosova sa EU u novoj situaciji: Krajnji ishod vizne liberalizacije i dijaloga između Kosova i Srbije“, od strane političkog dopisnika iz Brisela, Augustina Palokaj.

Do danas, oko 1,100 učenika je diplomiralo u Školi za evropske integracije u okviru dinamičnog i aktivnog programa ove škole. Glavni cilj ove Škole je priprema i osposobljavanje profesionalaca i aktera sa uticajem na izazove Kosova na svom evropskom putu.

Govore diplomirani:

Arjeta Pllana, Ministarstvo administracije lokalne uprave
Program Škole za evropske integracije omogućio mi je da budem deo predavanja univerzitetskih profesora i poznavaoca procesa integracije čiji je cilj bio prenos znanja o integraciji i Evropskoj uniji.

Valentina Bejtullahu Turjaka, OEBS
Škola za evropske integracije nudi priliku da se detaljno informišemo o tome šta je Evropska unija i koje su oblasti i izazovi na kojima bi kosovske institucije trebale raditi.

Elvinë Sefiu, Tribuna Media Group
Škola za evropske integracije je najbolja prilika koja se može ponuditi svakom profesionalcu i poslužiti za sticanje znanja o načinu na koji funkcioniše EU. Ova škola obuhvata pažljivo odabrane teme i predavače.

Rexhep Arifi, Opštinski direktorijat za obrazovanje, Gnjilane
Znanje i iskustva koje sam dobio u okviru Škole evropskih integracija će mi poslužiti da prenesem nova znanja svojim učenicima iz predmeta građanske istorije i obrazovanja, a u budućnosti bih u velikoj meri voleo da ih još više promovišem.