NOMINUJTE VAŠE KANDIDATE ZA NAGRADU ZA DEMOKRATIJU 2019

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) vas poziva da nominujete vaše kandidate za 2019 izdanje Nagrade za demokratiju, do 20. januara.2020!

KCSF prima nominacije za pojedince ili organizacije koje su dale izvanredan doprinos demokratizaciji Kosova.

Nagrada za demokratiju ima za cilj vrednovanje i priznavanje doprinosa organizacija i individualaca, a koji je rezultat novih ideja, intelektualne hrabrosti ili dostignuća u procesu demokratizacije Kosova.

KRITERIJI ZA PODNOŠENJE NOMINACIJA

Sve nominacije će biti razmotrene posebno i ocenjene od strane nezavisnog odbora, na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Dizajniranje i sprovođenje uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat itd.) u promociji i razvoju demokratije na Kosovu, tokom 2019;
  • Inovativna priroda inicijative;
  • Postojeći ili očekivani uticaj ove inicijative, uključujući potencijal za širenje/ponavljanje;
  • Hrabrost organizacije ili pojedinca izražena kroz navedenu inicijativu;

Napomena: Iako imaju značajnu vrednost i uticaj na zajednice i društvo uopšteno, inicijative i doprinosi dobrotvorne prirode nisu deo poziva.

Nagrada ima za cilj da nagradi sve one koji su doprineli razvoju demokratije na Kosovu, u svim oblastima, kroz građansko angažovanje na različitim nivoima vlasti i/ili poboljšanjem građanskih, socijalnih, ekonomskih ili kulturnih prava određenih grupa. Kosovskih građana, uz poseban naglasak na marginalizovane grupe.

Za eventualna pitanja, molimo vas pišite nam na [email protected].

Nagrada za Demokratiju se nagrađuje u sklopu šeme za civilno društvo upravljano od strane Kosovske Fondacije za Civilno Društvo i podržano od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Švedska Agencija za Međunarodnu Razvoj i Saradnju (Sida).