POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOG-PROJEKTA

– Socijalna integracija mladih –

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je otvorila poziv za podnošenje aplikacija za predloge-projekta koji imaju za cilj da podrže Socijalnu integraciju mladih. Otvaranjem ovog poziva, želi se postići aktivno učešće mladih u okviru aktivnog građanstva i stvaranje mogućnosti za zastupljenost mladih na tržištu rada.

Socijalna integracija mladih se želi ostvariti putem intervenisanja radi zastupljenosti mladih u procese donošenja odluka, dobrovoljna inicijativa za društvena pitanja, aktivnosti van nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta mladih u pogledu ključnih prenosivih veština, stvaranje mogućnosti za rad i mogućnosti za samo – zapošljavanje.

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa pozivom za podnošenje predloga, uključujući uputstva i obrasce za apliciranje zajedno sa svim dodacima mogu se naći dole.

Za sve zainteresovane organizacije biće organizovano 6 informativne sesije po opštinama koje su navedene u nastavku:
1. Južna i Severna Mitrovica,
2. Peć,
3. Prizren,
4. Uroševac i
5. Priština.

Za tačne lokacije i vreme informativnih sesija kliknite na https://www.kcsfoundation.org/sr/activity/informativne-sesije-poziv-za-predloge-projekata-u-oblasti-socijalne-integracije-mladih/.

Ukupan budžet za ovaj poziv iznosi 150.000 evra i planirano je da se sa njim podrži 10 organizacija.

Sva pitanja u vezi sa pripremom prijava ili detaljima prijave za grant mogu se poslati putem e-maila na [email protected] do 10. juna 2019. godine.

*Krajnji rok za podnošenje predloga je završen i poziv za prijavu je zatvoren..