Petnaest organizacija dobilo grantove iz KSCF-ovog programa EJA Kosovo

Priština, 15. septembar 2022.

Petnaest organizacija iz celog Kosova potpisalo je danas ugovore kao dobitnici novih grantova Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF), u okviru programa EJA Kosovo.

Dok je osam njih dobilo grantove za organizacioni razvoj u drugom ciklusu ovog jedinstvenog instrumenta na Kosovu, sedam drugih organizacija dobilo je grantove za srednje projekte.

Ukupna vrednost danas potpisanih grantova premašuje iznos od 500,000 evra i namenjeni su različitim oblastima kao što su: obrazovanje, pravo, angažovanje građana, lokalna samouprava, socijalna uključenost osoba sa invaliditetom kao i umetnost i kultura.

Tokom ceremonije potpisivanja ugovora, Taulant Hoxha, izvršni direktor KCSF-a, naglasio je značaj ovih grantova. „Velikoj porodici programa EJA Kosovo danas se pridružuju 15 novih partnerskih organizacija, a preko njih hiljade građana i građanki Kosova koji će imati mnogo prostora i brojne aktivnosti da se angažuju u pitanjima od svog interesa, u naseljima, selima i gradovima širom Kosova“, rekao je Hoxha. Približavajući se broju od oko 80 organizacija i inicijativa podržanih kroz ovaj program u poslednje dve godine, Hoxha je izrazio izuzetnu zahvalnost vladama Švajcarske, Švedske i Luksemburga, koje nastavljaju da pomažu razvoj aktivnog građanstva na Kosovu, kao osnovni uslov za razvoj našeg društva i države.

Organizacije koji su dobitnici grantova za organizacioni razvoj rade u različitim oblastima: Down Syndrome Kosova je institucija koja omogućava najsmislenije uključivanje u društvo osoba sa Daunovim sindromom; Komitet slepih žena Kosova je organizacija sa osnovom u zajednici koja radi na podršci slepim ženama; Centar za informisanje, kritiku i akciju – QIKA radi na povećanju kolektivne i institucionalne svesti o rodnoj ravnopravnosti i feminizmu; Advocacy Center for Democratic Culture – ACDC se angažuje za afirmaciju ljudskih prava, vladavine prava i demokratije; Organizacija za decu bez roditeljskog staranja – OFAP pruža podršku deci bez roditeljskog staranja; Centar za afirmativne društvene akcije – CASA je inicijativa civilnog društva za podizanje kapaciteta predstavnika srpske zajednice na Kosovu; Ruke pune milosti – DPM kao subjekat pomaže ljudima u potrebi, starim licima i siromašnoj deci; Organizacija za demokratiju, antikorupciju, dostojanstvo – ÇOHU, institucija koja već dve decenije radi u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

S druge strane, dobitnici grantova za srednje projekte su: EdGuard, kao institut koji radi u oblasti edukacije; Network of Peace Movement – NOPM je organizacija koja radi na većem uključivanju javnosti u pitanja od značaja na lokalnom nivou; Debate Center kao centar koji radi na povećanju debatnih veština među mladima; Fondacija 17 koja radi na uključivanju svih građana/ki u zajednicu kroz kulturu i umetnost; Udruženje osoba sa invaliditetom – Handikos Uroševac je udruženje koje pomaže blagostanje osoba sa invaliditetom, INJECT je organizacija koja radi na osnaživanju žena i njihovoj pravnoj zaštiti i Aktiv, organizacija koja radi na uključivanje srpske zajednice u društvenim i političkim procesima.

Što se tiče grantova za organizacioni razvoj, oni traju otprilike godinu dana i obuhvataju aktivnosti koje pomažu unutrašnjem razvoju organizacija koje su pokazale jasne ideje o svom strateškom pravcu i podržane su sa maksimalnim iznosom do 15 hiljada evra po grantu.

S druge strane, grantovi za srednje projekte imaju maksimalan iznos od 40 hiljada evra po grantu, sa maksimalnim trajanjem do 18 meseci, tokom kojih će organizacije raditi na posebnim temama koje zahtevaju sistematičan i fokusiran tretman.

Za razliku od 2020. godine kada su počeli prvi grantovi ovog programa, EJA Kosovo je dodelila grantove u iznosu od oko 2 miliona evra.

EJA Kosovo je program KCSF-a koji sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Švedska i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.