Personel Image

Taulant Hoxha

Drejtor ekzekutiv

Personel Image

Edona Haliti

Drejtore e administratës dhe financave

Personel Image

Fatmir Curri

Drejtor i programit për grantdhënie

Personel Image

Dren Puka

Drejtor i programit për Hulumtim dhe Avokim

 • Rron Zajmi

  Menaxher për grante

 • Teuta Purrini Xhabali

  Menaxhere e projektit

 • Bardha Tahiri Jelliqi

  Eksperte e integrimit europian

 • Edona Krasniqi

  Menaxhere për monitorim dhe vlerësim

 • Vjollca Sllamniku

  Zyrtare për financa dhe kontabilitet

 • Blerta Kelmendi

  Zyrtare e lartë për burime njerëzore dhe administratë

 • Diella Aliu

  Zyrtare për Ngritje të Kapaciteteve

 • Rina Dragidella

  Zyrtare për grante

 • Mirjeta Ademi

  Hulumtuese

 • Jeton Islami

  Zyrtar për teknologji informative

 • Arbër Selmani

  Zyrtar për Marrëdhënie me Publikun

 • Inesa Didikovic

  Zyrtare për monitorim

 • Edlira Pllana

  Zyrtare për grante

 • Rezar Miftari

  Zyrtar për logjistikë

 • Kaltrina Krasniqi

  Asistente e granteve

 • Bardh Zherka

  Zyrtar për monitorim

 • Loresa Statovci

  Zyrtare e projektit

 • Sevëm Potoku

  Asistente e zyrës

 • Besmir Radoniqi

  Ndihmës hulumtues

 • Ahmet Rushiti

  Menaxher i Projektit | EURC

 • Senem Safçi

  Zyrtare e Projektit për Ngritje të Kapaciteteve | EURC

 • Artan Canhasi

  Menaxher/Udhëheqës i projektit | Projekti me USAID

 • Sanije Shabanaj

  Menaxhere e Financave | Projekti me USAID