Personel Image

Taulant Hoxha

Drejtor ekzekutiv

Personel Image

Edona Haliti

Drejtore e administratës dhe financave

Personel Image

Fatmir Curri

Drejtor i programit për grantdhënie

Personel Image

Dren Puka

Drejtor i programit për Hulumtim dhe Avokim

Personel Image

Fidan Hallaqi

Drejtor për zhvillim

 • Rron Zajmi

  Menaxher i granteve - Zëvendës udhëheqës i ekipës në DSP

 • Teuta Purrini Xhabali

  Menaxhere e projektit

 • Blerina Zeneli Gjinolli

  Koordinatore e qendrës

 • Bardha Tahiri Jelliqi

  Eksperte e integrimit europian

 • Linda Hoxha

  Zyrtare e lartë për monitorim dhe vlerësim

 • Edona Krasniqi

  Zyrtare e lartë për monitorim dhe vlerësim

 • Suzana Arni

  Zyrtare e lartë për monitorim dhe grante

 • Vjollca Sllamniku

  Zyrtare për financa

 • Berat Kryeziu

  Koordinator për marrëdhenie me publikun

 • Jeta Buçinca

  Zyrtare për ngritje të kapaciteteve

 • Blerta Kelmendi

  Zyrtare e granteve

 • Rina Dragidella

  Zyrtare për grante

 • Mirjeta Ademi

  Asistente e hulumtimit

 • Nart Orana

  Hulumtues i ri

 • Jeton Islami

  Zyrtar për teknologji informative

 • Inesa Didikovic

  Monitorues i ri

 • Edlira Pllana

  Zyrtare e projektit

 • Rezar Miftari

  Zyrtar për logjistikë

 • Kaltrina Krasniqi

  Asistente e granteve

 • Bardh Zherka

  Monitorues i ri

 • Sevëm Potoku

  Asistente e zyrës