• Xheraldina Vula

  Kryesuese

  Zv. Drejtore, Radio Televizioni 21

 • Nita Luci

  Anëtare

  Ligjëruese universitare

 • Kristof Bender

  Anëtar

  Zëvendës kryesues, Iniciativa Europiane për Stabilitet (ESI)

 • Filloreta Bytyçi

  Anëtare

  Eksperte për administratë publike

 • Ardita Zejnullahu

  Anëtare

  Drejtore Ekzekutive, Asociacioni i Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës

 • Muhamet Arifi

  Anëtar

  Drejtor Ekzekutiv, Balkan Sunflowers

 • Stevo Muk

  Anëtar

  Drejtor i Bordit Menaxhues, Instituti Alternativa