• Ardita Zejnullahu

  Kryesuese

  Drejtore Ekzekutive, Asociacioni i Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës

 • Nita Luci

  Anëtare

  Ligjëruese universitare

 • Kristof Bender

  Anëtar

  Zëvendës kryesues, Iniciativa Europiane për Stabilitet (ESI)

 • Filloreta Bytyçi

  Anëtare

  Eksperte për administratë publike

 • Mimika Loshi Dobroshi

  Anëtare

  Eksperte për integrim europian dhe bashkëpunim rajonal

 • Anamari Repic

  Anëtare

  Eksperte për media