Llogoja e KCSF-së:

Brandbook-u i KCSF-së

Klauzola e përgjegjësisë:

“Ky botim është realizuar me përkrahjen e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi (emri i organizatës që ka fituar grantin) dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i KCSF-së.”