Salla e trajnimeve/konferencave

Salla e konferencave, është e pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve nga organizatat e shoqërisë civile, si trajnimet, konferencat, punëtoritë, fokus grupet, tryezat e diskutimit e konferencat për media.

Kjo sallë ofron hapësirë të përshtatshme për organizime me deri në 25 pjesëmarrës, ndërkaq është e pajisur me projektor, pajisje të përkthimit dhe ofrojnë qasje në internet.