Infrastruktura

KCSF në kuadër të hapësirave të Qendrës ofron dy salla, të pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve nga organizatat e shoqërisë civile.
Sallat janë të pajisura me projektor, pajisje të përkthimit dhe ofrojnë qasje në internet (wireless).

Çmimet për shfrytëzimin e sallave mund të merren nga stafi i Qendrës në [email protected].

Për të gjitha OShC-të aktive në Kosovë shfrytëzimi i sallës së konferencave ofrohet me çmim të përgjysmuar.