Këndi i broshurave dhe materialeve

Këndi i broshurave dhe materialeve për lexim ofron hapësirë të veçantë, të ndarë në dy pjesë:

  • Broshura dhe materiale lidhur me zhvillimet e fundit të sektorit të shoqërisë civile dhe procesin e integrimit europian, dhe
  • Publikime dhe analiza të organizatave të shoqërisë civile, institucioneve publike dhe donatorëve në Kosovë.

Përmes përditësimit të këndit për lexim, Qendra synon grumbullimin, sistemimin dhe dhënien e informatave të fundit lidhur me zhvillimet në sektorin e shoqërisë civile dhe procesit të integrimit europian.