THIRRJE PËR APLIKIM: PROGRAMI I SHOQËRISË CIVILE PËR SHQIPËRINË DHE KOSOVËN

Afati për dorëzimin e propozimeve ka kaluar dhe thirrja për aplikime është mbyllur.