Thirrja CFLI 2018 – 2019

Shpallja është e publikuar vetëm në gjuhën angleze. Për shpalljen e plotë dhe dokumentet e nevojshme, klikoni këtu.