VENDIMET E EKIPIT PËR VLERËSIMIN E GRANTEVE PËR ZHVILLIM ORGANIZATIV