Lista e vlerësuesve

Lista e vlerësuesve nga programi EJA Kosovë është duke u finalizuar. Përpara fillimit të procesit të vlerësimit të thirrjes së parë, lista e vlerësuesve do të bëhet publike.