Donatorët

Angazhimi për Veprim të Përbashkët (EJA Kosovë) është program i KCSF-së i themeluar si mekanizëm i financimit ku disa donatorë i bashkojnë fondet e tyre për përkrahjen e shoqërisë civileEJA Kosovë aktualisht financohet bashkërisht nga Agjencia Zvicerane e Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të madh të Luksemburgut.