Skemat e zbatuara nga kcsf

Në kuadër të misionit të saj për përkrahjen e iniciativave civile lokale, që çojnë në një lëvizje të fuqishme të shoqërisë civile, që do të promovojë një kulturë demokratike dhe për t’iu përgjigjur nevojave socio-ekonomike të Kosovës, KCSF zbaton disa skema të rigrantimit.

Secila skemë ka karakteristikat e saj dhe procedurat të veçanta të aplikimit. Të gjitha informatat e nevojshme për aplikim së bashku me përmbledhjen nga skemat mund t’i gjeni duke klikuar në nën-seksionet anash.