Grantet e Luksemburgut

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ka mbështetur 7 projekte për integrimin social të të rinjve dhe 5 projekte në fushën e përmirësimit të raportimit të drejtë në gazetari, financuar nga Qeveria e Luksemburgut.

Projektet e mbështetura në fushën e integrimit social kanë për qëllim angazhimin aktiv të rinisë për qytetari aktive dhe krijimin e mundësive për përfshirjen e të rinjve në tregun e punës ndërsa projektet e përkrahura në fushën e gazetarisë kanë për qëllim përmirësimin e raportimit të drejtë në gazetari.

Këto projekte do të shtrihen në zona të ndryshme të Kosovës, duke mbuluar komunat e Prishtinës, Prizrenit, Gjakovës, Ferizajit, Mitrovicës së Jugut, Mitrovicës së Veriut, Pejës, Gjilanit, Fushë Kosovës, Gllogocit, Kamenicës, Vitisë, Rahovecit, Istogut, Zubin Potokut, Zveçanit, Leposaviqit, Graçanicës, Shtërpcës, Hanit të Elezit, Kaçanikut, Mamushës, Suharekës, Dragashit, etj.

Përkrahja e këtyre 12 organizatave si: IPKO Foundation, RIT Kosovo (A.U.K), Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë (IADK), Peer Educators Network (PEN), Sbunker, Dokufest dhe Ec Ma Ndryshe, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMSHK), Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet (ÇOHU), Kosovo 2.0 (Kosovo Glocal), Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) dhe Crno Beli Svet (CBS)  kap shumën e rreth 1,2 milion euro derisa zbatimi i projekteve shtrihet në një hark kohor deri në dy vjet.