Grantet DSP

Gjatë viteve 2014 – 2018,  DSP përkrahë projekte që ndikojnë në shoqëri, si dhe ofron përkrahje institucionale për organizata të cilat i përcjellin sistematikisht dhe nxisin këto ndryshime. DSP ka për synim të arrijë ndryshime pozitive në nivelin lokal dhe atë qendror.