Paraqitja Publike

Në kuadër të fushëveprimit dhe ekspertizës së vet, KCSF bën paraqitje publike në fushat e mëposhtme:

 • Ambienti për veprimtarinë e shoqërisë civile
 • Zhvillimi i shoqërisë civile
 • Konsultimi publik, me theks në nivelin qeveritar
 • Fondet e donatorëve për shoqërinë civile
 • Qeverisja e mirë e OJQ-ve
 • Llogaridhënia dhe transparenca e OJQ-ve
 • Zgjerimi i Bashkimit Europian
 • Procesi i Stabilizim – Asociimit
 • Marrëdhëniet e BE-së me Kosovën
 • Përfshirja e shoqërisë civile në strukturat e zbatimit të MSA-së
 • Programet e asistencës financiare të BE-së
 • Përfshirja e shoqërisë civile në strukturat/mekanizmat e Kosovës për integrim europian

Për më shumë informata ose kërkesa për paraqitje publike, kontaktoni në +383 (0)38 600 633 dhe +383 (0)38 600 644 ose përmes email adresës [email protected]