Punëtoria rajonale “Strukturat e bashkëpunimit rajonal - shtigjet për pjesëmarrjen e Kosovës” 19 nëntor , 2013 në Hotel Emerald, Prishtinë

KCSF në bashkëpunim me Këshillin Britanez, mbështetur nga projekti “KS talks EU”, dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme organizon punëtorinë nga “Strukturat e bashkëpunimit rajonal – shtigjet për pjesëmarrjen e Kosovës”.

 

Punëtoria mbahet më 19 nëntor 2013,  në Hotel Emerald, Prishtinë.