THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTE PËR PROJEKTE

Në kuadër të ‘Programit të Shoqërisë Civile për Shqipëri dhe Kosovë’, KCSF fton OJQ-të nga Kosova të aplikojnë për grante për projekte.

Afati për dërgim të aplikacioneve është 28 Qershor 2021 në ora 14:00 sipas kohës lokale. Dokumentet për aplikim mund t’i gjeni këtu.