Për detaje më të hollësishme dhe vegëzat lidhur me thirrjet e hapura, mund t’i gjeni në dokumentin më poshtë.

Plani tentativ për thirrjet e KCSF-së për aplikime 2021