Thirrje për aplikim për Trajnimin e Trajnerëve Tema: “Mobilizimi i burimeve të reja financiare dhe jo-financiare për organizatat e shoqërisë civile”