Kosova Dhuron 
 

Ju ftojmë të merrni pjesë në prezantimin online të raportit vjetor “Kosova Dhuron 2019″, me 9 dhjetor, ora 10:00.

Bëhuni pjesë e prezantimit online të raportit vjetor “Kosova Dhuron 2019” dhe do të mësoni:

  • Kush janë dhuruesit
  • Kush janë pranuesit
  • Cilat janë temat kyçe

Përveç kësaj, do të diskutohet edhe për reagimin e filantropisë ndaj krizës COVID-19 në Kosovë.

Ligjërues do të jenë Adelina Ajdari (Catalyst Balkans) dhe Taulant Hoxha (Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile).