FTESË PËR TENDER- RISHPALLJE – ZYRË ME QIRA PËR KCSF

FTESË PËR TENDER- RISHPALLJE – ZYRË ME QIRA PËR KCSF

KCSF kërkon një zyrë me qira, në lagjet Lakrishte, Qyteza Pejton, Dardani ose Qendër. Zyrja duhet të ketë dy njësi të lidhura me njëra tjetrën, ku njësia e parë duhet të ketë të paktën 160m2 (përfshirë sallën, preferohet me më së paku 40m2), ndërsa njësia e dytë duhet të ketë të paktën 80m2. Njësia e parë synohet të kontraktohet për një periudhë rreth 5 vjeçare, ndërsa njësia e dytë për një periudhë rreth 2.5 vjeçare.

Të gjitha informatat e detajuara të kërkesës, së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar, janë në dosjen e plotë të tenderit më poshtë.

Afati i fundit për ofertim është në ora 23:59 më 17 shtator 2021.

Dorëzoni ofertat tuaja në e-mailin: [email protected]

Ftesa për koutim është e hapur për subjekte fizike dhe juridike.