Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) 2018-2019 - Projektet e përkrahura

Shpallja është e publikuar vetëm në gjuhën angleze. Për shpalljen e plotë dhe dokumentet e nevojshme, klikoni këtu.