Naslovna

VAŽNA INFORMACIJA


Za Grantove za Projekat

 

Rok za dostavljanje predloga je prošao i poziv za aplikacije je zatvoren.

 

Nagarda za Demokratiju

 

Poziva da nominirate svoje kandidate za  izdanje 2018 za Nagradu za demokratiju je do dana 30.septembar. 2018 godine.


DSP šema


Za vremenski period 2014 – 2018. godine DSP će podržati projekte, koji će uticati na društvo, i pružaćeinstitucionalnu podršku za organizacije koje sistematski prate ove promene i podstiču  iste. DSP ima za cilj da postigne pozitivne promene na lokalnom i centralnom nivou.


Opšti cilj DSP-a je podrška razvoju demokratskog društva na Kosovu. Dugoročni cilj DSP-a je postizanje vidljivih i održivih promena, koje doprinose razvoju demokratksog društva na Kosovu.  

  
DSP daće svoj doprinos u postizanju sledećihobjektiva/rezultata:


  • Objektiv I:   Građani Kosova i organizacije civilnog društva povećavaju svoja zahtevanja naspram institucijama i preuzimaju aktivnu ulogu u traženju visokokvalitetnih usluga, dobre vladavine i integraciji manjina.  
  • Objektiv II: Diaspora daje aktivan doprinos u demokratskom i društvenom razvoju Kosova


PRIORITARNA POLJA INTERVENCIJE


Nacrti projekta trebaju tretirati najmanje jedno od dole navedenih polja intervencije:

 

  1. Povećana građanska aktivnost da bi se uticalo na prioritetima, planiranju i donošenju odluka lokalne i centralne vlasti,
  2. Povećanje građanske aktivnosti u nadgledanju i traženju odgovornosti za nedostatke u radu lokalne i centralne vlasti,
  3. Povećanje učesništva u izradi budžeta, sa posebnim naglaskom na uključenje žena i manjinskih zajednica,
  4. Poštene i transparentne izbore,
  5. Povećanje društvene, ekonomske i kulturne integracije između većine i manjinskih zajenica,
  6. Poboljšanje jednakosti polova u obrazovanju, na radnom mestu i u javnom životu, 
  7. Doprinos kosovskih medija i civilnog društva u procesima donošenja odluka i izrade politika, koje ogledavaju i primenjuju društvena prava i politike dijaspore.
KONTAKT

 

Bilo kakvo pitanje u vezi sa pripremom aplikacija ili sa detaljima aplikacije za grantove se mož poslati na e-mejl dsp@kcsfoundation.org.

 

Takodje mozete posetiti stranicu DSP-a na www.facebook.com/DSPKosovo.