Naslovna

VAŽNA INFORMACIJA


Za Grantove za Projekat

 

Za aplikacije za grantove za projekte, mogućnost za aplikaciju je otvorena tokom celog vremena bez nekog roka za aplikaciju. Međutim, podnosioci trebaju uzeti u obzir da se DSP šema završava krajem 2018 godine i svi projekti i aktivnosti trebaju se završiti najkasnije do oktobra meseca 2018.godine.
 

Takođe, obaveštavamo sve potencionalne aplikante da od 05 aprila 2017 su promenjeni formulari za apliciranje za grantove za projekat. Stari formulari neće biti prihvaćeni.

  

INFORMATIVNA SESIJA


DSP održava redovne informativne sesije za sve potencijalne aplikante.

 

  • 5.februar.2018, 13:00 - KCSF kancelarija

 

 

 

DSP šema

Za vremenski period 2014 – 2018. godine DSP će podržati projekte, koji će uticati na društvo, i pružaćeinstitucionalnu podršku za organizacije koje sistematski prate ove promene i podstiču  iste. DSP ima za cilj da postigne pozitivne promene na lokalnom i centralnom nivou.


Opšti cilj DSP-a je podrška razvoju demokratskog društva na Kosovu. Dugoročni cilj DSP-a je postizanje vidljivih i održivih promena, koje doprinose razvoju demokratksog društva na Kosovu.  

  
DSP daće svoj doprinos u postizanju sledećihobjektiva/rezultata:


  • Objektiv I:   Građani Kosova i organizacije civilnog društva povećavaju svoja zahtevanja naspram institucijama i preuzimaju aktivnu ulogu u traženju visokokvalitetnih usluga, dobre vladavine i integraciji manjina.  
  • Objektiv II: Diaspora daje aktivan doprinos u demokratskom i društvenom razvoju Kosova


PRIORITARNA POLJA INTERVENCIJE


Nacrti projekta trebaju tretirati najmanje jedno od dole navedenih polja intervencije:

 

  1. Povećana građanska aktivnost da bi se uticalo na prioritetima, planiranju i donošenju odluka lokalne i centralne vlasti,
  2. Povećanje građanske aktivnosti u nadgledanju i traženju odgovornosti za nedostatke u radu lokalne i centralne vlasti,
  3. Povećanje učesništva u izradi budžeta, sa posebnim naglaskom na uključenje žena i manjinskih zajednica,
  4. Poštene i transparentne izbore,
  5. Povećanje društvene, ekonomske i kulturne integracije između većine i manjinskih zajenica,
  6. Poboljšanje jednakosti polova u obrazovanju, na radnom mestu i u javnom životu, 
  7. Doprinos kosovskih medija i civilnog društva u procesima donošenja odluka i izrade politika, koje ogledavaju i primenjuju društvena prava i politike dijaspore.

ZADNJI ROK ZA APLICIRANJE


Za aplikacije za grantove za projekte, mogućnost za aplikaciju je otvorena tokom celog vremena bez nekog roka za aplikaciju.

 

Za aplikacije za institucionalne grantove, krajnji rok za apliciranje će se objaviti za svaki poziv za aplikaciju. Tokom jedne godine se predviđa najmanje jedan poziv za aplikaciju za institucionalne grantove. Navedite relevantni poziv za aplikaciju za institucionalne grantove za validni rok za aplikaciju preko linka www.kcsfoundation.org/dsp.


Želimo naglasiti da aplikacije za DSP grantove se razmatraju i ocenjuju na nepristrasan način i podležu konkurenciji sa drugim aplikantima. Zbog velikog broja aplikacija, DSP ne predvidja davanje obrazlozenja i objasnjenja za nepodrzane aplikacije.   

 

Kada je procena vaše aplikacije potpuna, bičete obavešteni o odluci. Da saznate status vaše aplikacije nema potrebe da kontaktirate KCSF. 


KONTAKT

 

Bilo kakvo pitanje u vezi sa pripremom aplikacija ili sa detaljima aplikacije za grantove se mož poslati na e-mejl [email protected].

 

Takodje mozete posetiti stranicu DSP-a na www.facebook.com/DSPKosovo.