Çmimi për Demokraci

NOMINONI KANDITATIN TUAJ PËR ÇMIMIN PËR DEMOKRACI TË DSP
 
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ju fton të nominoni kandidatët tuaj për edicionin 2018 të Çmimit për Demokraci, deri më 30 shtator 2018!

Në kuadër të projektit “Promovimi i Shoqërisë Demokratike” (DSP), KCSF pranon nominime për individë apo organizata që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në procesin e demokratizimit të Kosovës.

Çmimet e DSP-së nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe KCSF kanë për synim të vlerësojnë kontributet e individëve dhe organizatave në fusha të ndryshme, të cilat ndikojnë në procesin e demokratizimit të Kosovës.

Qëllimi i çmimeve është që të vlerësojnë dhe të njohin kontributet e shoqërisë civile, e që janë rezultat i ideve të reja, guximit intelektual ose arritjeve në procesin e demokratizimit të Kosovës.

Çmimet do t’u ndahen atyre individëve apo organizatave, kontributi i të cilëve përkon me objektivat e DSP-së. Të gjithë aktorët e shoqërisë civile, përfshirë këtu përfituesit e granteve të DSP-së, mund të nominohen për këto çmime.

Vendimi do të merret nga Bordi për Grante dhe Çmime, me miratimin e Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë. Vlerësimi dhe marrja e vendimit për çmime do të bëhet një herë në vit.   

 

Forma për nominim


KRITERET PËR PARAQITJEN E NOMINIMEVE

Të nominuarit do të përzgjidhen duke u bazuar në kriteret e mëposhtme:

 

 • Dizajnimi dhe zbatimi i një nisme të suksesshme (qasje, aktiviteti, projekti etj.) në njërën prej fushave programore të DSP-së gjatë periudhës kohore;
 • Natyra inovative e nismës;
 • Ndikimi i kësaj nisme duke përfshirë potencialin për zgjerim/përsëritje;
 • Guximi i organizatës a individit shprehur përmes nismës në fjalë;


Vërejtje: Edhe pse me vlera dhe ndikim shumë domethënës për komunitetet dhe shoqërinë e gjerë, nismat dhe kontributet e natyrës së bamirësisë nuk janë pjesë e kësaj thirrjeje.

FUSHAT PRIORITARE TË DSP

Angazhimi i aktorëve të nominuar duhet të mbulojë të paktën njërën nga fushat e mëposhtme prioritare të intervenimit:

 • Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë lokale dhe qendrore;
 • Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria lokale dhe qendrore;
 • Rritje e pjesëmarrjes në buxhetim, me theks të veçantë në përfshirjen e grave dhe të komuniteteve pakicë;
 • Zgjedhje të ndershme dhe transparente;
 • Rritje e integrimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor ndërmjet shumicës dhe të komuniteteve pakicë;
 • Përmirësim i barazisë gjinore në arsimim, vend të punës dhe jetë publike;
 • Kontribut i medieve kosovare dhe shoqërisë civile në proceset e vendimmarrjes dhe hartimit të politikave, të cilat pasqyrojnë dhe zbatojnë të drejtat shoqërore dhe politike të diasporës.

Për pyetjet eventuale, ju lutem na shkruani në dsp@kcsfoundation.org 

 

ÇMIMET E MËPARSHME


Çmimi për vitin 2016 - Fondacioni Lumbardhi nderohet me Çmimin për Demokraci

Më 20 dhjetor 2016 në Prishtinë, Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO –K), Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës (DANIDA) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), në kuadër të projektit “Promovimi i Shoqërisë Demokratike” (DSP) i ndanë “Çmimin për Demokraci 2016” Fondacionit Lumbardhi për iniciativën e suksesshme të mbrojtjes së Kinemasë Lumbardhi në Prizren.
 
Për më shumë, klikoni këtu.


Çmimi për vitin 2017 - Sinjalizuesi Murat Mehmeti dhe portali Insajderi nderohen me Çmimin për Demokraci

Denoncuesi i një skeme masive të evazionit fiskal në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK), z. Murat Mehmeti, dhe gazeta online Insajderi, publikuese e një sërë hulumtimesh mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar, morën Çmimin për Demokraci për vitin 2017.

 

Për më shumë, klikoni këtu.