Dokumentet për aplikim

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës(DANIDA)  përmes projektit për Promovim të Shoqërisë Demokratike (DSP) që zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), ofrojnë përkrahje financiare për projekte dhe organizata, qëllimet e të cilave përputhen me fushat dhe rezultatet që priten nga ky projekt.


Instrumentet kryesore për përkrahje janë:

  • Grante për projekte
  • Grante institucionale
  • ÇmimePara se të aplikoni, ju lutem konsultoni Udhëzuesin për Aplikim.

Pasi që të vendosni për instrumentin në kuadër të së cilit dëshironi të aplikoni, ju lutem plotësoni format e veçanta për instrumentin përkatës, sipas udhëzimeve të dhëna në to.

 

Për Grante Projekte:
Formë Aplikimi për Grante për Projekte
Buxheti për Grante për Projekte

 

Për Grante Institucionale:

Formë Aplikimi për Grante Institucionale

Buxheti për Grante Institucionale

 

Thirrja për menaxhimin e mbeturinave:

Formë Aplikimi 

Buxheti

 

Para se të aplikoni, ju lutem konsultoni Udhëzuesin për Aplikim për thirrjen për menaxhim të mbeturinave.

 

Për Çmime:

DSP do të akordojë çmime vjetore për individët/organizatat me veprimtari të dalluar në kuadër të fushave programore të saj. Kriteret, procedurat dhe informatat tjera rreth këtij instrumenti do të publikohen me kohë.