Vendimet e GAB

Vendimet e GAB mbajtur me datë 23 dhjetor 2014 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/01 – DSP2/25).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 3 shkurt 2015 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/26 – DSP2/54).


Vendimet e GAB mbajtur me datë 31 mars 2015 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/55 – DSP2/93).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 12 maj 2015 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/94 – DSP2/151).

 

Vendimet e GAB për aplikacionet për Grante Institucionale, mbajtur me datë 23 qershor 2015.

 

Në takimin e GAB të mbajtur me datë 3 gusht 2015 asnjë aplikacion nuk është aprovuar (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/152 – DSP2/176).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 24 nëntor 2015 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/177 – DSP2/190).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 22 dhjetor 2015 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/191 – DSP2/208).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 22 mars 2016 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/209 – DSP2/230).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 3 qershor 2016 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/231 – DSP2/252).

 

Vendimet e GAB për aplikacionet për Grante Institucionale, mbajtur me datë 4 qershor 2016. 

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 23 shtator 2016 (Aplikacionet me numër protokollit DSP2/253 – DSP2/272).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 17 nëntor 2016 (Aplikacionet me numër protokollit DSP2/273 – DSP2/283).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 13 prill 2017 (Aplikacionet me numër protokollit DSP2/284 – DSP2/303).

 

Në takimin e GAB të mbajtur me datë 15 maj 2017 asnjë aplikacion nuk është aprovuar (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/304 – DSP2/323). 

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 20 korrik 2017 për aplikacionet e pranuara në thirrjen për menaxhim të mbeturinave

 

Vendimet e GAB për aplikacionet për Grante Institucionale, mbajtur me datë 9 shtator 2017

 

Vendimet e GAB mbajtur më datë  22 shtator 2017 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/325 – DSP2/346). 

 

Vendimet e GAB mbajtur më datë 8 dhjetor 2017 (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/347 – DSP2/366). 

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 2 shkurt 2018 (Aplikacionet me numër protokollit DSP2/367 – DSP2/390).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 24 mars 2018 (Aplikacionet me numër protokollit DSP2/391 – DSP2/413).

 

Vendimet e GAB mbajtur me datë 20 prill 2018


Vendimet e GAB mbajtur me datë 14 maj 2018


Vendimet e GAB mbajtur me datë 28 maj 2018 

 

Projektet e listuara janë të aprovuara me kusht. Kushtet përmbajnë finalizimin e shtojcave dhe arsyetimin e buxhetit.

 

Theksojmë që aplikacionet për grantet DSP vlerësohen në formë të pavarur dhe i nënshtrohen konkurrencës me aplikantët tjerë.

 

Në rast se aplikanti kërkon më shumë informacion për procesin dhe vendimin e GAB-it, sesa informimi i pranuar për vlerësimin e aplikacionit, pala mund t’i drejtohet ekipit të DSP-së.